Laddningsstation för elbil - Charge Amps

Greentech

Charge Amps utvecklar och marknadsför avancerade system och laddningsstationer för elbilar

Marknaden för eldrivna bilar är under stark tillväxt. Försäljning sker såväl till svenska som internationella kunder. Det svenska bolaget är kund hos NOTE Norrtelje sedan 2018.

Samarbetet avser såväl tillverkning av nuvarande produktfamiljer som kommande produktgenerationer. NOTE tillverkar kompletta system för leverans direkt till slutkund där produkterna skeppas från fabriken i Norrtälje till kunder inom EU.

”Vi valde NOTE som produktionspartner som ett steg att stärka vår leveransförmåga. Att NOTE tillkommit innebär att vi, tillsammans med våra övriga produktionspartner, står redo för den expansiva fas vi ser framför oss. Vi ser NOTE som en långsiktig partner som tar ett helheltsansvar för hela logistikkedjan inkluderat sourcing, tillverkning, test, packning, färdigvarulager och kundleveranser. NOTE ger oss möjlighet att bibehålla produktion i Sverige men ger oss samtidigt möjlighet till lokal produktion på intressanta marknader”, säger Jonas Åkesson, COO på Charge Amps.

Se fler referenser