Ingen bild!

Greentech

Kompletta tjänster under hela produktlivscykeln åt ledande teknikbolg inom den globala järnvägs- och kollektivtrafikbranschen

De senaste årtiondena har NOTE levererat tjänster till kunden, för hela produkt- livscykeln, av komplexa kontrollsystem inom tågsäkerhet, där produkterna utsätts för mycket tuffa miljöer.

Tjänsterna innefattar prototyptillverkning, tillverkning av kretskort (PCBA), serieproduktion av kompletta produkter samt reparationer och reservdelar. NOTEs avancerade tillverkningsprocesser för rengöring, ytskiktsbehandling och ingjutning har använts. Därtill har tillverkningsprocessen och produkterna kvalitetssäkrats med omfattande tester, såsom flying probe, HF testning, kompletta funktions- tester, temperaturväxlingar och inbränning, för att möta kundens krav. NOTE svarar för en skräddarsydd logistiklösning med globala systemleveranser.

Se fler referenser