Greentech

Merus Power Oy – ett globalt Greentech-företag

Det finska företaget utvecklar, tillverkar och säljer världsledande energilagringssystem och kraftsystem för energieffektivisering. Kraftelektronik, innovativ design och hållbarhet är hjärtat av Merus Power.

NOTE tillhandahåller NPI-tjänster och komplex elektronik som används i Merus Powers produkter och lösningar. Produktionen sker på NOTEs fabrik i Hyvinkää, Finland.

NOTEs globala nätverk av tillverknings- och leverantörskedjor i kombination med en lokal närvaro var en av de främsta anledningarna till att NOTE valdes till Merus Powers tillverkningspartner under 2019. Samarbetet baseras på god kommunikation, vilket möjliggör att man kan hantera eventuella problem smidigt och effektivt. Komponenttillgänglighet och snabb kapacitetsökning har aldrig varit ett problem för NOTE.

”Utmärkt kvalitet är viktigt för oss båda och NOTE möjliggör för Merus Power att göra sitt bästa inom produktutveckling, kunskap om programvara och elektrisk effektivitet”, säger Maiju Levirinne, Purchasing & Logistics Director på Merus Power.

Se fler referenser