Ingen bild!

Industrial

En avancerad global logistiklösning över flera enheter för en global marknadsledare inom bränsleautomatlösningar

Bolaget är en global bränsleautomattillverkare för detaljhandel och fordonsflottor. NOTE har stöttat kundens verksamhet inom elektronik för bränsleautomat- utrustning i mer än två årtionden.

Tjänsterna innefattar CAD och kretskortsdesign, snabb prototyputveckling, testutveckling och tillverkning vid flera av NOTEs enheter för att stödja kundens globala verksamhet. NOTE tillhandahåller även reservdelar och underhåller en produktflora om cirka 200 produkter. Samtliga kundkontakter hanteras från en av NOTEs tillverkningsenhet i anslutning till kundens europeiska verksamhet.

Se fler referenser