Medtech

Raysafe minskar risken för onödiga röntgenstrålar

Unfors RaySafe AB erbjuder omfattande lösningar för röntgenrum. Användarvänlighet i kombination med spjutspetsteknik och maximal precision utgör grundstommen i produktutbudet.

Produkterna har en komplex teknik och är utvecklade för att minimera riskerna för att människor utsätts för onödig strålning, som exempelvis vid mammografiundersökningar. Där används Raysafes utrustning som översätter strålning, med hjälp av teknik och ekvationer, till ett numeriskt värde som användaren läser av och kontrollerar så att strålningen inte ligger på en för hög och skadlig nivå.

Sedan 2010 har NOTE Norrtelje, redan från en tidig designfas, hjälpt till att optimera produkterna för serieproduktion samt tillverkat kretskort och kompletta produkter.

”Vi sökte en långsiktig partner,  som kan leva upp till våra höga krav på flexibilitet, proaktivitet och kvalitet. Med NOTEs spetskompetens får vi hjälp under hela produktslivscykeln”, säger Joakim Wiholm, Vice Global Operation & Site Leader Billdal,  RaySafe.

Se fler referenser