ÅRSSTÄMMA 2010

Årsstämman ägde rum den 27 april i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Stämman omvalde Bruce Grant och Göran Jansson samt valde Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Henry Klotz och Peter Laveson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stefan Charette valdes till styrelseordförande.

Related document(-s):