ÅRSSTÄMMA 2011

Årsstämman ägde rum den 28 april i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Stämman omvalde Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Bruce Grant och Henry Klotz samt valde Stefan Johansson till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stefan Charette omvaldes till styrelseordförande.

Related document(-s):