ÅRSSTÄMMA 2013

Årsstämman ägde rum den 22 april i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Stämman omvalde Kjell-Åke Andersson, Stefan Charette, Bruce Grant, Stefan Johansson och Henry Klotz till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Stefan Charette omvaldes till styrelseordförande.

Related document(-s):