ÅRSSTÄMMA 2014

Årsstämman ägde rum den 25 april i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Stämman omvalde Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant, Stefan Johansson och Henry Klotz samt valde Daniel Nyhrén och Kristian Teär till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Kristian Teär valdes till styrelseordförande.

Related document(-s):