ÅRSSTÄMMA 2015

Årsstämman ägde rum den 22 april i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Stämman omvalde Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant, Stefan Johansson, Henry Klotz, Daniel Nyhrén och Kristian Teär samt valde Bahare Hederstierna till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Kristian Teär valdes till styrelseordförande.

Related document(-s):