ÅRSSTÄMMA 2016

Årsstämman ägde rum den 19 april i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Stämman omvalde Kjell-Åke Andersson, Bruce Grant, Bahare Hederstierna, Stefan Johansson, Henry Klotz, Daniel Nyhrén Edeen och Kristian Teär till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Kristian Teär valdes till styrelseordförande.

Related document(-s):