ÅRSSTÄMMA 2018

Årsstämman ägde rum den 26 april i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Stämman omvalde Kjell-Åke Andersson, Johan Hagberg, John Hedberg och Bahare Hederstierna samt valde Johannes Lind-Widestam till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. John Hedberg valdes till styrelseordförande.

Related document(-s):