ÅRSSTÄMMA 2019

Årsstämman ägde rum den 25 april i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Stämman omvalde Kjell-Åke Andersson, Anna Belfrage, Kaj Falkenlund, Johan Hagberg, Bahare Hederstierna, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Johan Hagberg valdes till styrelseordförande.

Valberedningens instruktion finns att läsa i protokollet från stämman.

Related document(-s):