ÅRSSTÄMMA 2021

Årsstämman kommer att hållas i Bonnier Magasinet, Sveavägen 53 i Stockholm, måndagen den 19 april klockan 14.00.

Valberedningen består av:
– Johan Hagberg, eget innehav
– Thomas Tang, Mediuminvest A/S
– Fredrik Hagberg, eget innehav
– Per Olof Andersson, eget innehav

Aktieägare som har förslag till valberedningen kan skicka detta via e-post till info@note.eu (ange ”Valberedningen” i ämnesraden) senast den 1 mars 2021.

Related document(-s):