EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2010

En extra bolagsstämma ägde rum den 7 april på NOTEs huvudkontor på Vendevägen 85 A i Danderyd.

Stämman beslutade att att ändra bolagsordningen avseende kapitalgränser och gränserna för antalet aktier i syfte att möjliggöra en nyemission samt beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier.

Related document(-s):