EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2011

En extra bolagsstämma ägde rum den 21 juni på NOTEs huvudkontor, Vendevägen 85 A i Danderyd.

Stämman beslutade att godkänna överlåtelse av samtliga aktier i NOTE Tauragé UAB till bland annat Virginijus Liepis som är verkställande direktör i bolaget.

Related document(-s):