EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2012

En extra bolagsstämma ägde rum den 25 april i Spårvagnshallarna på Birger Jarlsgatan 57 A i Stockholm.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till vinstutdelning.

Related document(-s):