EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2017

En extra bolagsstämma ägde rum den 20 januari i Best Western Hotel Danderyd på Vendevägen 87 i Danderyd.

Stämman omvalde Kjell-Åke Andersson och Bahare Hederstierna samt valde
Johan Hagberg, John Hedberg och Per Ovrén till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. John Hedberg valdes till styrelseordförande.

Related document(-s):