EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2019

En extra bolagsstämma ägde rum den 21 januari 2019 hos Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm.

Stämman omvalde Kjell-Åke Andersson, Johan Hagberg och Bahare Hederstierna samt valde Anna Belfrage, Kaj Falkenlund, Claes Mellgren och Charlotte Stjerngren till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Johan Hagberg valdes till styrelseordförande.

Related document(-s):