COMMUNICATION

NOTE är en leverantör av lösningar med världsomspännande verksamhet och en globalt unik portfölj av tjänster och teknik.

Elektronik spelar en nyckelroll i nästan alla delar av våra liv. Det förväntas att det kommer att finnas 200 miljarder enheter anslutna till internet senast 2020. Den gemensamma nämnaren är att de alla interagerar med varandra. Kommunikationssegmentet kräver att vi står i framkant av tekniken. Segmentet har varit ett kärnfokus för NOTE sedan företaget grundades.

NOTEs tjänster sträcker sig från komplex montering och tillverkning av höghastighetsoptiska produkter, trådlös utrustning, överföringsenheter, nätverkslösningar till omfattande testutveckling.

Vi engagerar oss tidigt i produktens introduktionsfas och fortsätter att arbeta nära våra kunder under hela livscykeln för att säkerställa kontinuerlig utveckling med sikte på produktkvalitet och höga servicenivåer.

 

Ord från en NOTE-kund
"Vår affärsrelation med NOTE är ett fullfjädrad partnerskap. Vi kan alltid lita på deras flexibilitet och få hjälp snabbt när vi behöver det. De uppfyller också våra utmanande kvalitets- och kostmedvetna standarder "Peter Sandberg, COO Microdata Telecom.

communication-white