DEFENCE

Försvarsindustrin är en av de mest krävande i fråga om tillförlitlighet, och det finns inte något utrymme för att produkter inte fungerar ute på fältet. Högsta nivå av tillförlitlighet krävs alltid för att prestera under extrema förhållanden. Våra försvarskunder ställer vanligtvis höga krav på tillverkningsprocessen. NOTE:s expertis- och tjänsteutbud består vanligtvis av introduktion av ny produkt, snabb framtagning av en fullt fungerande prototyp, anpassat hölje, fullständig uppsättning tillbehör, miljöscreening, avancerad testning och testutveckling. Vi levererar olika produkter, från enbart PCBA (monterade kretskort) för delmontage, till kompletta robusta system som utsätts för extrema förhållanden när de används i militär utrustning runt om i världen.

Vår strategi är att i startskedet arbeta nära tillsammans med kunder. Vi har lång erfarenhet av försvarssegmentet och har anpassat våra tillverkningsenheter för att kunna hantera de höga kraven på t.ex. dokumentation, spårbarhet och riskhantering. Det är även nödvändigt att säkerställa högsta kvalitet under serieproduktionsfasen och ha en flexibilitet som möjliggör för våra kunder att tillgodose sina egna marknader så snabbt som möjligt.

defence-white