GREENTECH

Segmentet utgörs av kunder som är verksamma inom det snabbväxande gröna teknikskiftet. Här återfinns produkter som bidrar positivt till ökad hållbarhet, exempelvis genom omställning från fossil till förnybar energi eller optimering av energiförbrukning.

 

Ord från en NOTE- kund:

 ”Vi valde NOTE som produktionspartner för att stärka vår leveransförmåga. Att NOTE tillkommit innebär att vi, tillsammans med våra övriga produktionspartner, står redo för den expansiva fas vi ser framför oss. Vi ser NOTE som en långsiktig partner med helhetsansvar för hela logistikkedjan, inkluderat sourcing, tillverkning, test, packning, färdigvarulager och kundleveranser. NOTE ger oss möjlighet att bibehålla produktion i Sverige men ger oss samtidigt möjlighet till lokal produktion på intressanta marknader”, säger Jonas Åkesson, COO på Charge Amps.

Green tech icon