24 november 2020

Metal Supplys intervju med NOTEs vd Johannes Lind-Widestam kan läsas här