BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

Bokslutskommunikén för 2019 publiceras den 5 februari 2020 kl. 08.30.