BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020

Bokslutskommunikén för 2020 publiceras den 28 januari 2021 kl. 08.30.