EARTH OVERSHOOT DAY

Den dag då mänskligheten beräknas ha överskridit naturens budget för året kallas Earth Overshoot Day. Så här kan vi bidra till att flytta datumet framåt! Läs mer