2 SEPTEMBER 2019

EFNs intervju med NOTEs vd Johannes Lind-Widestam kan ses här