KOMPLETTA TJÄNSTER UNDER HELA

03 januari 2019

De senaste årtiondena har NOTE levererat tjänster till kunden, för hela produkt- livscykeln, av komplexa kontrollsystem inom tågsäkerhet, där produkterna utsätts för mycket tuffa miljöer.

Tjänsterna innefattar prototyptillverkning, tillverkning av kretskort (PCBA), serieproduktion av kompletta produkter samt reparationer och reservdelar. NOTEs avancerade tillverkningsprocesser för rengöring, ytskiktsbehandling och ingjutning har använts. Därtill har tillverkningsprocessen och produkterna kvalitetssäkrats med omfattande tester, såsom flying probe, HF testning, kompletta funktions- tester, temperaturväxlingar och inbränning, för att möta kundens krav. NOTE svarar för en skräddarsydd logistiklösning med globala systemleveranser.

FRÅN KRETSKORTSTILLVERKNING TILL DAGENS

Kunden är banbrytande inom utformning, produktion och support för innovativa lösningar inom rymdtekniks- och försvarsmarknaderna. Bolagets kundorienterade verksamhet erbjuder moderna satellitsystem enligt kundernas behov. Verksamheten kräver…

Read More...

EN AVANCERAD GLOBAL LOGISTIKLÖSNING

Bolaget är en global bränsleautomattillverkare för detaljhandel och fordonsflottor. NOTE har stöttat kundens verksamhet inom elektronik för bränsleautomat- utrustning i mer än två årtionden. Tjänsterna innefattar…

Read More...