MEDTECH

Produkter som är kopplade till hälso- och sjukvården antingen genom att vara direkt placerade i människokroppen, assistera vid undersökning, diagnos eller operation samt laboratorieutrustning, instrument och annan sjukhusutrustning, såsom avancerade sängar eller steriliseringsutrustning, kan kategoriseras inom "Medtech".
Vi har sett och förväntar oss fortsatt stor tillväxt i detta segment i många år framöver och 4 av våra enheter är certifierade enligt ISO 13485. De globala megatrenderna kommer att stödja medtech-sektorn under många år framöver med ekonomisk tillväxt som gör det möjligt för fler att komma åt professionell hälso- och sjukvård, demografisk förändring där fler människor blir äldre och antalet vårdtagare kommer att öka. Teknisk utveckling och digitalisering ökar efterfrågan på avancerad elektronik inom denna sektor.
Vi erbjuder kvalificerad produktion och industrialiseringskapacitet från våra tre svenska enheter och från Kina. Vi har en långsiktig ambition att certifiera ännu fler enheter. NOTEs interna kvalitetsstyrningssystem (QMS) överensstämmer med ISO 13485 identifierings- och spårbarhetsförfaranden. Vi har också ett riskbaserat tillvägagångssätt, med hjälp av analysen av felaktighetseffekter (FMEA) som en standardbedömnings- och utvärderingsteknik under hela utvecklingsfasen. Alla processteg följer de strikta kraven som definieras i ISO 13486-standarden. Inspektion och provning, toleranser enligt tillverkningsstandard och spårbarhet (ETC ETC) Exempel på de tjänster vi tillhandahåller under hela livscykeln; DfX, NPI, mikroelektronik, trådbindning, PCBA, systemmontering, testning och boxbuild.

 

Ord från en NOTE-kund
En av NOTEs kunder är Kontigo Care, som levererar den Artificial Intelligence-driven plattformen Previct. Annika Lindgren, teknisk chef hos Kontigo Care, kommenterade: "Vi är säkra på att ha NOTE som partner - de uppfyller våra produktionsstandarder. Vi ser dem som kompetenta och engagerade och uppskattar proaktiviteten som genomtränger hela organisationen. De gör en kontinuerlig ström av små förbättringar som förbättrar kvaliteten på vår produkt."

medtech (1)