OM NOTE

VISION

NOTE – kundens självklara tillverkningspartner.

AFFÄRSIDÉ

NOTE är en ledande nordeuropeisk tillverkningspartner med en internationell plattform för tillverkning av elektronikbaserade produkter som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet under produktens livscykel.

Note_Torsby_okt_18__I3A6901_small_PP_web

STRATEGI

NOTEs strategiska plan för lönsam tillväxt utgörs av fyra huvudpunkter:

  1. Att utöka kundbasen med nya kunder som har komplexa produkter och krav.
  2. Att förstärka tjänsteutbudet till befintliga kunder.
  3. Att öka konkurrenskraften genom branschledande kvalitet och leverans- precision, ytterligare förbättringar av inköps- och logistikverksamheten, optimering av kapacitetsutnyttjandet och förbättring av interna administrativa processer.
  4. Att genomföra noga utvalda produktionsövertaganden och förvärv.
Note_Torsby_okt_18_TQ0A2539_tryck_A5_mail

VÄRDERINGAR

Engagerade
”Vi får det att fungera.”
Vi är lösningsorienterade, drivna och skapar en stimulerande
arbetsmiljö, såväl internt som för våra kunder.

Proaktiva
Vi strävar efter att göra affärer på ett sätt som är proaktivt,
tydligt och hållbart.

Kvalitetsfokuserade
”Rätt från början.”
Vi har kvalitetsfokus i allt vi gör.

Flexibla
Vi strävar alltid efter att tillgodose kundernas önskemål
och anpassar lösningar efter behov.

 

NOTEs anställda om värderingarna

KVALITET

NOTE skapar konkurrenskraft för kunderna genom att leverera rätt kvalitet i rätt tid och till rätt pris. För att åstadkomma det utvecklar och förbättrar vi ständigt våra processer och tjänster med strävan att möta aktuella krav och förväntningar från kunderna och deras marknader. Att vara kundens tillverkningspartner är ett stort ansvar, och något vi tar på största allvar.

Med kvalitetssäkringsverktyg och tillverkningsmetoder i världsklass säkerställer vi att kunderna vet att vi lever upp till våra ledord ”rätt från början”. Genom kundernas erfarenheter av oss och hur nöjda de är med vårt arbete kan vi se vilka framsteg och förbättringar vi gör.

Certifieringar och standarder:

  • Workmanship IPC-A-610 – alla enheter
  • Erfarenhet av tillverkning av produkter som kräver ETL- eller
    EX-godkännanden, t.ex. UL eller ATEX

 

FÖRBÄTTRINGSARBETE

Alla NOTEs enheter använder samma metodik och struktur för kontinuerligt förbättringsarbete. Arbetet utförs och leds lokalt på varje enhet medan support, samordning och uppföljning sker centralt. Metoden innebär ett enhetligt tillvägagångssätt genom hela NOTE, vilket kombinerat med NOTEs forum inom områden som kvalitet, leverans, inköp, NPI, försäljning och ekonomi möjliggör ett utbyte mellan enheter av erfarenheter, lärdomar och best practice samt att man kan dela på resurser.

HISTORIK