3

NOTE är medlem i ems-ALLIANCE, en samarbetsallians som består av fem kontrakts-tillverkare från olika delar av världen. Under ett välbesökt evenemang i Porto Alegre igår, invigde alliansmedlemmen Teikon en ny fabrik i Porto Alegre, Brasilien. Invigningen skedde i samband med ems-ALLIANCE halvårskonferens. ”Vi är glada över att nu kunna erbjuda Europeiska kunder en fördubblad kapacitet i Sydamerika”, säger Erik Stenfors, koncernchef för NOTE. Genom att transferera produktion till slutmarknader minskas logistikkostnaderna betydligt. Ytterligare en tillverkningsenhet i den s.k. skattefria zonen i Manaus, Brasilien, är planerad att invigas under 2005. ”Vi ser ett ökat intresse för tillverkning i Sydamerika, främst inom telekom och automotive-sektorn, och vi är därför mycket nöjda med vår partners expansion”, säger Marina Filipsson, ordförande för ems-ALLIANCE. Under invigningsceremonin gästtalade en av NOTEs kunder, mobiltelefonbolaget Neonode med utvecklingsenhet i Stockholm. ”Våra mobiltelefoner industrialiseras av NOTE i Sverige och flyttas därefter till NOTEs enheter i Centraleuropa, vilket ger en optimal kostnadsbild för våra kunder i Europa. För vissa andra marknader är NOTEs globala allians nödvändig då den eliminerar handelshinder, problem rörande logistik och service etc”, sade Magnus Goertz, grundare av Neonode. För ytterligare information, vänligen kontakta: Marina Filipson, ordförande, ems-ALLIANCE, tel. 0709 – 50 80 72 Erik Stenfors, Koncernchef, NOTE, tel. 0709 – 50 80 70