5

Året som gått • I maj invigdes ett nytt, fullskaligt prototyplaboratorium, NOTE Lab, i Borås. Senare under året tecknades även samarbetsavtal med Chalmers Tekniska Högskola om att förlägga ett NOTE Lab till Chalmers. • 23 juni 2004 introducerades NOTE på Stockholmsbörsens O-lista och 6 månader senare kvalificerade sig NOTE-aktien för notering på O-listan, segment Attract40. • I augusti invigdes en helt ny produktionsanläggning i Torsby. Enheten med en yta av 4 500 kvm, är en av Europas mest moderna och har speciell inriktning mot elektronik i tuffa miljöer. • I september tecknades avtal om tillverkning av Åkerströms samtliga produkter, bland annat truckdatorer för extremt hårda miljöer, ett avtal som garanterar en minimivolym om MSEK 150. I samband med avtalet övertogs också Åkerströms egen elektroniktillverkning i Björbo, Dalarna. • 1 oktober etablerades NOTE i Storbritannien. • I december förvärvades Ericsson Anslutningssystem i Skellefteå, ett dotterbolag inom Ericssonkoncernen. Ericsson Anslutningssystem utvecklar och tillverkar prototyper och produkter för telekom- och elektronikindustrin. • I december tecknades också avtal om förvärv av den finska kontrakts- tillverkaren Point Product Oy. Point Products kunder återfinns huvudsakligen inom industriell elektronik. Samtidigt förvärvades även en produktions- anläggning i Pärnu, Estland. • I december valdes NOTE av Neonode Sweden AB till volymtillverkare av den nya mobiltelefonen Neonode N1. Avtalet har ett ordervärde på MSEK 200 och är därmed ett av NOTEs största hittills.