5

NOTE har inte uppgett en tidpunkt för när det långsiktiga målet (EBT) 6 % ska uppnås, utan vid Financial Hearing den 7 september gett uttryck för organisationens ansträngningar. NOTE håller fast vid den senaste kvartalsrapportens lämnade prognos, omsättning för 2005 skall uppgå till MSEK 1 500 - 1 600. Det långsiktiga marginalmålet om (EBT) 6 % kvarstår. För ytterligare information, vänligen kontakta: Kjell-Åke Andersson, koncernchef NOTE AB, +46 (0)46 - 286 92 10 eller +46 (0)708 - 60 81 23 Gunilla Olsson, ekonomidirektör NOTE AB, +46 (0)176 - 799 05 eller +46 (0)709 – 50 80 71