5

Affären i sammandrag - ITAB Industri AB säljer sitt dotterbolag ITAB Elektronik AB till NOTE AB. - Köpeskillingen utgörs av 15 000 nyemitterade NOTE-aktier. - Förändringen berör ca 60 anställda vid fabriker i Nyköping och Skänninge. - Affären innebär att ITAB fokuserar på affärsområdena butiksutrustning och plast. - Med förvärvet blir NOTE heltäckande på den svenska elektronikmarknaden. Medverkande: Sten Dybeck, Styrelseordförande NOTE AB Sune Lantz, VD ITAB Industri AB Erik Stenfors, VD NOTE AB Thord Johansson, huvudägare ITAB Industri AB Efter presskonferensen (ca 11.30) bjuder vi på lunchbuffé Välkommen!