5

Knut Pogost har mångsidig erfarenhet från marknadsnära arbete med logistik och har tidigare innehaft befattningar som sälj- och marknadschef på Kitron. Han kommer närmast från Future Electronics som europaansvarig. I det senare fallet har han representerat en av NOTE:s större leverantörer av komponenter och som sådan gjort sig känd som en tuff förhandlingspart. Knut Pogost efterträder Bengt Emesten som ny VD i NOTE Components, koncernens strategiska sourcingbolag, som bl a förhandlar strategiska inköpsavtal för såväl NOTE koncernen som ems-ALLIANCE medlemmar runt om i världen. ”Med Knut Pogost vässar vi vår förmåga att göra kostnadseffektiva inköp för våra kunder. Samtidigt förstärker vi ytterligare vår sälj- och marknadsorganisation” säger, NOTE:s koncernchef Arne Forslund.