5

Enligt beslut på NOTEs årsstämma kommer koncernens huvudkontor, NOTE AB, att flytta till Danderyd utanför Stockholm. Flytten beräknas vara slutförd under juni månad. ”Nu kommer vi närmare våra kunder och leverantörer, vilket främjar samarbetet. Många av våra kunder befinner sig i norra delen av Stockholm och därför känns det naturligt att vi söker oss till just denna region”, menar Arne Forslund, VD och koncernchef för NOTE AB. ”Dessutom ökar utbudet av kompetens i och med att vi flyttar till storstadsregionen Stockholm - jag ser enbart fördelar med flytten”, fortsätter Arne. Ny adress: NOTE AB Box 711 182 17 Danderyd Ny besöksadress: Vendevägen 85 A Nytt telefonnummer: Tel: 08-568 990 00 Nytt faxnummer: Fax: 08-568 990 99