5

Första halvåret • Försäljningen ökade med 14,1% till 831,6 (728,7) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 43,0 (-109,0) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,2% (-15,0%) • Resultat efter skatt uppgick till 27,9 (-81,8) MSEK motsvarande 2,88 (-8,50) SEK/aktie efter utspädning • Kassaflödet uppgick till 8,3 (-25,1) MSEK • Framtidssatsning på norska marknaden inledd vid halvårsskiftet Andra kvartalet • Försäljningen ökade med 7,3% till 433,1 (403,7) MSEK • Rörelseresultatet uppgick till 24,1 (-47,6) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 5,6% (-11,8%) • Resultat efter skatt uppgick till 15,8 (-35,8) MSEK motsvarande 1,62 (-3,72) SEK/aktie efter utspädning • Kassaflödet uppgick till -15,4 (10,9) MSEK NOTEs delårsrapport för januari-juni 2006 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande. Datum för ekonomisk information från NOTE under resterande delen av 2006: Delårsrapport januari-september 25 oktober 2006.