5

NOTE bjuder in till presskonferens med anledning av planerad börsnotering Med anledning av beslutet att ansöka om notering på Stockholmsbörsens O- lista håller NOTE AB (publ) en presskonferens idag kl 11.00 hos Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. NOTE är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad. Huvuddelen av tillverkningen bedrivs vid produktionsanläggningar i Sverige, Litauen och Polen. Genom ems- ALLIANCE, ett egeninitierat nätverk av elektroniktillverkare, erbjuds marknadsnära produktion i fyra världsdelar. Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner kronor och resultatet före skatt till 63 miljoner kronor. För första kvartalet 2004 uppgick nettoomsättningen och resultatet före skatt till 286 respektive 20 miljoner kronor. Antalet anställda i koncernen uppgick per den 31 mars 2004 till 919. För ytterligare information Erik Stenfors, VD och Koncernchef NOTE Telefon: 0176-79901 eller 0709-50 80 70 Mette Franek, Informationschef NOTE Telefon: 0176-799 03 eller 0709-58 81 54 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/26/20040525BIT00290/wkr0001.pdf