5

Ytterligare en medicinteknisk order till NOTE NOTE Lund har skrivit en order med det svenska medicinteknikföretaget Millicore. Ordern gäller industrialisering och högvolymsproduktion av medicinteknisk utrustning. - Vi kommer att få hjälp av NOTEs utvecklingsavdelning med att ta fram och industrialisera en MEMS-baserad mätare för tryck och flöde vid bröstkorgsdränage, berättar Magnus Emmoth, VD på Millicore. - Med produkten skall man kunna göra precisa diagnoser av hur väl patienter med kollapsade lungor läker. På så sätt får både patient och vårdpersonal en förbättrad miljö med ökad exakthet i avslutad behandling, fortsätter Magnus. Lyckad satsning på Center of Excellence NOTE Lunds försäljningschef, Magnus Persson ser denna order som ytterligare ett bevis på att koncernen satsat rätt när man utvecklat Center of Excellence vid samtliga sina fyra svenska fabriker: - Det är mycket glädjande att ännu en kund valt oss för att vi har möjligheter att erbjuda utveckling och produktion i hög volym med god kvalitet. Vid vårt Center of Excellence i Lund har vi en tydlig inriktning mot medicinsk teknik. Detta uppdrag ställer höga krav på kompetens, och hos NOTE Lund finns den erfarenhet och kompetens som krävs, berättar Magnus. För ytterligare information kontakta: Magnus Persson, försäljningschef, NOTE Lund, 046-286 92 55 Magnus Emmoth, VD, Millicore, 08-20 34 33 Patrik Kvarnlöf, försäljnings- och marknadschef, NOTE AB, 0176-799 02 Fakta om NOTE NOTE är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad. Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till drygt 900. Den 23 juni 2004 noterades NOTE på Stockholmsbörsens O-lista. Fakta om Millicore Millicoreär ett svenskt medicintekniskt företag, som fokuserar på att kombinera den senaste nanoteknologin med plast för engångsbruk. Våra produkter kommer inte bara att förändra behandlingsstandarden, utan kommer också att bli ett helt nytt koncept för sjukvården: digitala engångsprodukter. Grundarna tillMillicorehar bred erfarenhet av att leda medicintekniska företag. Vi siktar på att hitta nya och bättre behandlingsmetoder inom thorax kirurgi, som kommer att förbättra och förenkla det vardagliga arbetet för vårdpersonalen.Millicoregrundades 2003 och har fyra anställda.Millicorehar kontor i Stockholm (huvudkontor) och på Sahlgrenska Science Park i Göteborg. Vårt uppdrag är att tillfredställa höga kundkrav genom att använda olika spjutspetsteknologier och kombinera dem med moderna engångsmaterial. Vi kommer alltid att sträva efter en ledande position inom dennichevi verkar inom. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/14/20040714BIT20120/wkr0001.pdf