3

NOTE initierar gymnasieutbildning i elektronik NOTE Torsby utvecklar tillsammans med gymnasieskolan i Torsby en utbildning med inriktning på elektronik. Den unika utbildningen är ett pilotprojekt, som i förlängningen är tänkt att permanent erbjudas till elever i hela Sverige. Pilotprojektet omfattar 24 elever och ca. 27 000 utbildningstimmar. För projektet har beviljats EU-stöd med 1 250 000 kronor. "Det här är ett viktigt steg i vår strävan att utveckla en lönsam tillverkningsindustri i Sverige" säger Erik Stenfors, Koncernchef för NOTE. Utbildning kommer att krävas för de faser i utvecklingskedjan som vi satsar på inom landet." "Projektet är angeläget för NOTE Torsby" säger Gerd Levin Nygren, VD för NOTE Torsby. "Vi har under flera år har genomfört en omfattande tekniksatsning genom vårt Centre of Excellence. Detta projekt bidrar till att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen." "Vi är naturligtvis stolta över att få den här utbildningen förlagd till Torsby och vi tror att vi genom samarbetet skola - näringsliv kan skapa en modern industriell utbildning. Jag tror också att närheten och samarbetet med en växande industri som NOTE kommer att vara positiv för våra elever och bidra till motivation och kanske vidare studier", säger Thomas Stjerndorff, Kommunchef i Torsby. Ytterligare upplysningar lämnas av: Erik Stenfors, Koncernchef NOTE; 0176-799 01 eller 0709-50 80 70 Gerd Levin-Nygren, VD NOTE Torsby, 0560-68 93 48 eller 0708-11 68 48 Fakta om NOTE NOTE är en av Skandinaviens ledande kontraktstillverkare av elektronik och erbjuder specialistkompetens inom elektronikproduktion i hela värdekedjan; från design och utveckling via tillverkning till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Storbritannien, Polen och Litauen. Nettoomsättningen för år 2003 uppgick till 859 miljoner SEK och resultatet före skatt till 63 miljoner SEK. Antalet anställda i koncernen uppgår till ca 950.NOTE är noterat på Stockholmsbörsens O- lista. www.note.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/19/20041019BIT21140/wkr0001.pdf