KOMPLETTA TJÄNSTER UNDER HELA PRODUKTLIVSCYKELN ÅT EN AV VÄRLDENS LEDANDE LYFTUTRUSTNINGSKONCERNER

Bolaget är en global marknadsledande lyftutrustningskoncern som betjänar en bred kundbas innefattande tillverknings- och processindustrin, varvsindustrin, hamnanläggningar och terminaler. Kunden vände sig till NOTE då de sökte en pålitlig partner, med tjänster under hela produktlivscykeln, för tillverkning av en kritisk kontroll- och kommunikationsenhet. NOTE utvecklade de första prototyperna för mer än tio år sedan, och driver för närvarande serieproduktion och tillverkning av reservdelar.