TJÄNSTER

NOTE är en av norra Europas ledande tillverkningspartner för elektronik och kompletta produkter. Marknadspositionen är särskilt stark inom marknadssegmentet high mix, det vill säga för produkter i små till mellanstora serier som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet över hela produktlivscykeln.

NOTEs erbjudande täcker allt från produktionstekniska tjänster i ett tidigt skede till serieproduktion och avancerade eftermarknadstjänster.

Vårt metodiska arbete med att kontinuerligt förbättra våra processer, utveckla våra inköpskanaler och lösningar samt utforma värdeskapande logistiklösningar innebär att allt vi gör handlar om att minimera era totala kostnader.

PROBLEM VI LÖSER

Produktlivscykel 2019-06-26

Vi har täta samarbeten med våra kunder och adderar värde i samtliga skeden av produktens livscykel. Om någon av nedan problemområden känns bekanta, så föreslår vi att vi sätter oss ner så snart som möjligt för att diskutera hur vi kan göra livet enklare för er.

AVANCERADE INGENJÖRSTJÄNSTER

NOTE Lab säkrar och optimerar din produkt inför serieproduktion redan på konstruktionsstadiet genom vår väl utvecklade NPI-process (New Product Introduction) och dedicerad projektledning. Våra erfarna tillverkningsspecialister står till ert och ert designteams förfogande och stödjer er inom designsupport, komponentval, teststrategier och utrustning. Vi erbjuder snabb prototyp- framtagning, återkoppling och förserieanalyser innan den optimerade och kvalitetssäkrade produkten går till serieproduktion.

Vi kan förse våra kunder med en analys av produktens ingående komponenter med hjälp av en komponentlivscykelstatus, vilket möjliggör en mer proaktiv och strukturerad PCN och EOL hantering. Analysen innehåller även förslag på alternativa komponenter, RoHS och REACH efterlevnad och konfliktmineralstatus. Detta ger oss både en bra start på samarbetet och förlänger livslängden på våra kunders produkter.

Samarbete på ett tidigt stadium, speciellt inom inköp, säkerställer ett gemensamt tillvägagångssätt för leverantörsstyrning. Detta ger alla parter bäst förutsättningar för att skapa en effektiv och konkurrenskraftig leverantörskedja.

SERIEPRODUKTION

image003-1

Vi har en “best fit-filosofi” för att avgöra i vilken NOTE-enhet produktionen passar bäst. Vår förstklassiga tillverkningskapacitet innebär inte bara att vi har ledande teknisk expertis och utrustning, utan även möjlighet att hantera betydande variationer i seriestorlek, produktkomplexitet och serviceomfång – från kretskort (PCBA) till kompletta produkter och systemintegration. Detta innebär att vi kan montera kompletta produkter för leverans direkt till slutkund.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra och optimera den logistiska lösningen för att tillgodose era behov till lägsta kostnad och lägsta risk. Detta gör vi genom att bland annat alltid beakta hela flödet genom er supply chain, d.v.s. era önskade avrop av kretskort (PCBA) eller färdiga produkter från NOTE och hela vägen genom våra produktionsanläggningar och vidare via vårt inköp ner till avropsstorlek och ledtid på varje enskild ingående komponent. Detta processorienterade helhetstänk är en viktig del i vårt arbete och kultur som säkerställer hög leveransprecision och överenskommen flexibilitet till lägsta möjliga kostnad och risk för oss båda.

EFTERMARKNAD

Hållbar tillverkning har ofta en stor betydelse för serviceerbjudandet och lönsamheten.

NOTE har kompetensen och tjänsterna som krävs för ett hållbart service- erbjudande inom reservdelsproduktion och för reparationer av produkter ute på fältet. NOTE erbjuder även relaterade tjänster som lagerhållning av produkter och reservdelar, eftermarknadsstöd, komponentval och dokumentationshantering. Vi är stolta över att prioritera kunder även om deras produkter inte befinner sig i stabil serieproduktion.

REFERENSER

Vicon Motions Systems – världsledande inom rörlig bildbehandling

Vicon ligger i Oxford, England, och har jobbat med NOTE i Windsor sedan 2011 med två produktgenerationer av sina framgångsrika…

Läs mer

Trimble – en av NOTEs äldsta kunder

Det amerikanskägda företaget har sedan 2002 outsourcat sin kretskortstillverkning till NOTE. Det goda samarbetet började med fabriken i Norrtälje och…

Läs mer

Charge Amps utvecklar och marknadsför avancerade system och laddningsstationer för elbilar

Marknaden för eldrivna bilar är under stark tillväxt. Försäljning sker såväl till svenska som internationella kunder. Det svenska bolaget är…

Läs mer

Förstahandsval som prototyptillverkare för globalt medicintekniskt bolag

Bolaget är en global marknadsledare inom utveckling, tillverkning och försörjning av medicintekniska produkter. NOTE har samarbetat med kunden inom tillverkningstjänster i många…

Läs mer

KOMPLETTA TJÄNSTER UNDER HELA PRODUKTLIVSCYKELN ÅT EN AV VÄRLDENS LEDANDE LYFTUTRUSTNINGSKONCERNER

Bolaget är en global marknadsledande lyftutrustningskoncern som betjänar en bred kundbas innefattande tillverknings- och processindustrin, varvsindustrin, hamnanläggningar och terminaler. Kunden…

Läs mer

KOMPLETTA TJÄNSTER UNDER HELA PRODUKTLIVSCYKELN ÅT LEDANDE TEKNIKBOLAG INOM DEN GLOBALA JÄRNVÄGS- OCH KOLLEKTIVTRAFIKBRANSCHEN

De senaste årtiondena har NOTE levererat tjänster till kunden, för hela produkt- livscykeln, av komplexa kontrollsystem inom tågsäkerhet, där produkterna utsätts…

Läs mer

EN AVANCERAD GLOBAL LOGISTIKLÖSNING ÖVER FLERA ENHETER FÖR EN GLOBAL MARKNADSLEDARE INOM BRÄNSLEAUTOMATLÖSNINGAR

Bolaget är en global bränsleautomattillverkare för detaljhandel och fordonsflottor. NOTE har stöttat kundens verksamhet inom elektronik för bränsleautomat- utrustning i mer…

Läs mer

FRÅN KRETSKORTSTILLVERKNING TILL DAGENS AVANCERADE SYSTEMINTEGRATIONSTJÄNSTER FÖR EN BANBRYTARE INOM RYMDTEKNIK OCH FÖRSVARSTEKNOLOGI

Kunden är banbrytande inom utformning, produktion och support för innovativa lösningar inom rymdtekniks- och försvarsmarknaderna. Bolagets kundorienterade verksamhet erbjuder moderna satellitsystem enligt…

Läs mer

Högflexibel och nyckelfärdig lösning för en ledande global leverantör av antennsystem och trådlösa produkter

Bolaget har en ledande ställning inom branschen för antennsystem och trådlösa produkter på mobilmarknaden. Bolaget är en global marknadsledare inom sitt…

Läs mer