Tjänster

NOTEs erbjudande täcker allt från produktionstekniska tjänster i ett tidigt skede till serieproduktion och eftermarknadstjänster. Vi tillverkar avancerad industriell elektronik på uppdrag av kunder med noggranna krav på teknisk kompetens och flexibilitet över hela produktlivscykeln. Vi är stolta över vår höga kvalitet och leveransprecision, att kunna säkra kundernas värdekedjor och bidra till förbättrad lönsamhet.

NOTE Torsby medarbetare

Utveckling

Är du i behov av en kontraktstillverkare som hjälper dig att optimera producerbarheten i dina produkter? Vi samarbetar med ditt utvecklingsteam och anpassar din produkt för serietillverkning.

Sourcing & logistik

NOTE Sourcing arbetar med ett globalt nätverk av leverantörer för att säkerställa komponenter och material med konkurrenskraftiga priser och korta ledtider.

Tillverkning

Vi är en av de ledande EMS-leverantörerna i norra Europa. Med moderna fabriker, hög kompetens och flexibilitet tillverkar vi enkel och avancerad elektronik åt kunder runt om i världen.

NOTE eftermarknad av personal

Eftermarknad

Vi säkerställer att dina produkter får fortsatt fokus och en längre livstid.

Vi arbetar nära våra kunder och adderar värde i samtliga skeden av produktens livscykel.

EMS-leverantör  kretskort (PCBA) & box build

NOTE är en av norra Europas ledande tillverkningspartner för PCBA samt box build av delmontage och kompletta produkter.

Positionen är särskilt stark inom segmentet high mix, det vill säga för produkter som kräver hög teknisk kompetens och flexibilitet över hela produktlivscykeln.

En konkurrenskraftig kontraktstillverkare

Vårt metodiska arbete med att kontinuerligt förbättra våra processer, utveckla våra inköpskanaler och lösningar samt utforma värdeskapande logistiklösningar innebär att allt vi gör handlar om att minimera era totala kostnader. Vi adderar värde i samtliga skeden av produktens livscykel.

NOTE Torsby