Sourcing & logistik

NOTE Central Sourcing

Teamet för vår centrala sourcing finns på huvudkontoret och på flera av våra fabriker. Vi fokuserar på de viktigaste områdena inom strategiskt inköp, som Commodity Management, Risk & Supplier Management samt Market Intelligence. Vi tillhandahåller även kommersiellt stöd till våra fabriker och kunder.

Varje tillverkningsenhet har egna resurser inom operativt inköp och kompetens inom leverantörshantering. Tillsammans implementerar vi inköpsstrategier och löser leveransutmaningar av material som ofta kan uppstå.

Utvalda leverantörer ger kvalitet

Våra leverantörssamarbeten baseras på konkurrenskraftiga avtal med de största distributörerna av elektroniska komponenter i världen, i kombination med mindre leverantörer, för att säkerställa en hög servicegrad och flexibilitet. Vi har även ett djupt och brett samarbete med utvalda leverantörer för mönsterkort, mekanik, plast, kablage m.m.

Vår leverantörsbas är grunden till att kunna erbjuda kunder med höga krav en stabil lösning för allt ingående material i produkten. Tillsammans med dig väljer vi rätt leverantörer och produktionsmetoder för dina behov och din affär.

Riskhantering

Många av våra aktiviteter och arbetssätt är relaterade till riskhantering ur olika perspektiv: från den högsta standarden för leverantörer, genom våra leverantörsrevisioner, till en lång historia av att granska leverantörers prestanda och överenskomna mätetal för ömsesidig utveckling och förbättring. En del av vår dagliga verksamhet inkluderar övervakning av våra leverantörers leverans och kvalitetsprestanda, vilket gör att vi hela tiden blir bättre på att förstå och hantera utmaningar när det gäller tillgänglighet på marknaden.

NOTE Sourcings krav på leverantörerna

Vår sourcingorganisations granskningsprocess innehåller krav på uppförandekod enligt FN Global Compacts 10 principer, samt ISO 9001 och ISO 14000. Ytterligare certifieringar kan krävas beroende på vilken service och vilket material leverantören tillhandahåller.

En hållbar leverantörsbas är framtiden inom EMS-branschen

NOTE har arbetat med hållbarhet under flera år och därigenom kunnat definiera viktiga fokusområden relaterade till våra leverantörer. Vi förmedlar dessa krav till leverantörerna och vi lär oss av varandra. Vår bransch kommer att fortsätta utvecklas att arbeta på ett tydligt sätt med hållbarhet inom leverantörskedjan och uppnå positiva förändringar för framtiden.

Vår ambition är att vara en viktig del av en hållbar utveckling inom EMS-branschen. Våra värderingar speglar hur vi på ett ansvarsfullt sätt arbetar och väljer ut våra leverantörer. Det ger en konkurrenskraft på kort och lång sikt både för oss och dig som kund.

Marknadslägesrapportering till våra kunder

Vår kontraktstillverkning är beroende av en god förståelse och insikt om marknadsläget och tillgången på material. Vi samlar information och nyheter direkt från:

  • tillverkare av elektronikkomponenter
  • toppdistributörer
  • mätetal och regelbundna avstämningar med leverantörer
  • extern marknadsinformation.

Informationen sammanställs kvartalsvis i en rapport som skickas till våra kunder. Med rapporten som grund diskuterar vi tillsammans hur leveranserna bäst kan hanteras. Låt oss visa dig hur vi gör det.

Vill du veta mer om NOTEs sourcing? Välkommen att kontakta oss!

Kretskort

Se fler tjänster

NOTEs erbjudande täcker allt från produktionstekniska tjänster i ett tidigt skede till serieproduktion och avancerade eftermarknadstjänster.