Utveckling

Vi samarbetar med ditt produktutvecklingsteam och föreslår vid behov olika konstruktionslösningar för att optimera din produkt för serietillverkning.

Vi är experter på elektroniktillverkning, kretskort, global sourcing och box build

Vi hjälper dig göra rätt val av komponenter för din produkt. Genom vårt globala nätverk inom sourcing väljer vi väl beprövade och konkurrenskraftiga leverantörer som levererar kvalitativa komponenter och material med korta ledtider. 

NOTE hjälper dig även med teststrategi

Vi hjälper dig att utveckla teststrategin och testutrustningen. Våra kunniga ingenjörer har lång erfarenhet av testsystem och verifiering av olika produkttyper.

Vår NPI-process skapar de bästa förutsättningarna för serietillverkning av din produkt

En väl genomförd NPI-process (New Product Introduction) är avgörande för att din produkt snabbare ska nå marknaden. Vi tar snabbt fram prototyper samt optimerar och kvalitetssäkrar ditt kretskort eller annan elektronikprodukt för serietillverkning. Våra erfarna kundteam och tillverkningsspecialister står till ditt designteams förfogande och stöttar din verksamhet bl.a. med: 

  • designsupport (DfX & DfM)
  • förserieanalyser
  • komponentval
  • teststrategier.

Livscykelanalyser är ett effektivt sätt att spara kunden tid och pengar

Vi erbjuder livscykelanalyser av de ingående komponenter som finns i dina produkter. De innehåller bland annat End of Life-analyser av varje enskild komponent, förslag på alternativa komponenter samt komponenternas status kring RoHS, REACH och konfliktmineraler. Detta möjliggör att vi som kontraktstillverkare kan hjälpa dig att få en bättre helhetsbild av de ingående komponenterna i dina produkter samt minimera risken för bland annat obsoleta komponenter och eventuella allokeringar. 

Söker du en pålitlig kontraktstillverkare för PCBA eller elektronikprodukter? 

Med en förstklassig NPI-process och kvalificerade projektledare kan vi snabbt ta fram prototyper och förserieanalyser som ökar takten på lanseringen av din produkt. 

Välkommen att kontakta oss!

Kretskort

Se fler tjänster

NOTEs erbjudande täcker allt från produktionstekniska tjänster i ett tidigt skede till serieproduktion och avancerade eftermarknadstjänster.