Torsby – Kapabilitet & certifieringar

Urval av tjänster

 • spårbarhet och effektiv lagerhantering
 • modern maskinpark
 • inspektion av lodpasta (SPI)
 • ytmontering (SMT)
 • våglödning
 • selektivlödning
 • box build
 • tvättning och lackning av kretskort
 • gjutning
 • automatisk optisk inspektion (AOI)
 • röntgen
 • BGA-reparation
 • flying probe

Certifieringar

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 13485
 • ISO 45001