Kehitystyö

NOTE förbättringsarbete

Kaikki NOTE:n yksiköt käyttävät samaa jatkuvan kehitystyön metodiikkaa ja rakennetta. Työ suoritetaan ja sitä johdetaan paikallisella tasolla jokaisesta yksiköstä, kun taas tuki, koordinointi ja seuranta tapahtuvatkeskitetysti.

Metodi on NOTE:n yhtenäinen menettelytapa, joka yhdessä NOTE:n laatu-, toimitus-, osto-, NPI-, myynti- ja talousfoorumien kanssa mahdollistaa yksiköiden välillä tapahtuvan kokemusten, oppien, best practice -tapojen ja resurssien vaihdon.