Förbättringsarbete

NOTE förbättringsarbete

NOTEs fabriker använder samma metodik och struktur för kontinuerligt förbättringsarbete. Arbetet utförs och leds lokalt på varje enhet medan support, samordning och uppföljning sker centralt.

Metoden innebär ett enhetligt tillvägagångssätt genom hela NOTE. Kombinerat med NOTEs forum inom områden som kvalitet, leverans, inköp, NPI, försäljning och ekonomi möjliggörs ett utbyte mellan fabrikerna av erfarenheter, lärdomar och best practice samt att resurser kan delas.