Träd

Hållbarhet

Vår målsättning är att bidra till och stärka de samhällen där NOTE verkar genom att utveckla hållbara initiativ på våra enheter och bland våra anställda.

Sedan 2011 är NOTE anslutna till FN:s Global Compact. Det innebär att vi ständigt arbetar för att uppfylla FN:s principer om mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljö och motverkande av korruption. I dialog med våra partner utvecklar vi arbetet enligt lagstiftning och direktiv, som är avsedda att styra verksamheten mot globala hållbara mål.

Nedan kan du läsa vår Hållbarhetsrapport för 2020.

NOTE Torsby medarbetare

Communication On Progress

Årligen rapporteras en COP (Communication On Progress) till FN. Där beskrivs NOTEs arbete kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Medarbetare

Medarbetarna är nyckeln till våra framgångar. Deras engagemang, uppfinningsrikedom och strävan att hjälpa kunderna skapar styrkan i den globala verksamheten.

NOTE eftermarknad av personal

Policyer

Här kan du ladda ner allt från vår uppförandekod till våra miljöpolicys och policys för mänskliga rättigheter som vi följer.

To move forward we have to give back

Hållbarhetsinspiration

Initiativ som våra anställda tar delas här för att uppmuntra och inspirera andra.