Träd

Hållbarhet

NOTE bedriver en hållbar verksamhet och tar ansvar för både människa och miljö. To move forward, we have to give back.

NOTE har länge arbetat aktivt med hållbarhet och är anslutna till FN:s Global Compact sedan 2011. Vi arbetar ständigt för att uppfylla FN:s principer om mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljö och motverkande av korruption. I dialog med våra partner utvecklar vi arbetet enligt lagstiftning och direktiv, som är avsedda att styra verksamheten mot globala hållbara mål.

Hållbarhetsmål

  • 100% koldioxidneutral produktion
    Den egna produktionen ska, inom ramen för scope 1-2 enligt Greenhouse Gas Protocol, vara 100% koldioxidneutral.
  • Arbetsmiljöcertifiering
    Alla våra fabriker ska vara arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001, och nya fabriker inom 2 år.

NOTEs förstärkta arbete inom dessa områden innebär att kunderna erbjuds en än mer hållbar produktion.

NOTE Torsby medarbetare

Communication On Progress

Årligen rapporteras en COP (Communication On Progress) till FN. Där beskrivs NOTEs arbete kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption.

Medarbetare

Medarbetarna är nyckeln till våra framgångar. Deras engagemang, uppfinningsrikedom och strävan att hjälpa kunderna skapar styrkan i den globala verksamheten.

NOTE eftermarknad av personal

Policyer

Här kan du ladda ner allt från vår uppförandekod till våra miljöpolicys och policys för mänskliga rättigheter som vi följer.

To move forward we have to give back

Hållbarhetsinspiration

Initiativ som våra anställda tar delas här för att uppmuntra och inspirera andra.