2021-04-28

Världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen

Den årliga världsdagen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen den 28 april främjar förebyggande av arbetsolyckor och sjukdomar globalt. Det är en kampanj som syftar till att öka medvetenheten om:

  • hur främjande och skapande av en säkerhets- och hälsokultur kan bidra till att minska antalet arbetsrelaterade dödsfall och skador,
  • behovet av att höja den politiska profilen för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

World Day for Safety and Health at Work 2021

NOTEs arbete med säkerhet och hälsa
Att förbättra arbetstagarnas säkerhet, minska riskerna på arbetsplatsen samt skapa bättre och säkrare arbetsförhållanden är viktiga delar i NOTEs dagliga arbete. Fabrikerna i Finland, Estland och Kina samt i Norrtälje använder också ISO 45001 som riktlinje i sitt arbete. Denna omfattande, globala och verifierbara standard inom arbetsmiljö innefattar extern granskning och certifiering. NOTEs mål är att alla fabriker ska vara ISO 45001-certifierade 2022.

Att sätta standarden genom internationell certifiering
Niklas Andreasson, kvalitetschef NOTE Norrtelje, delar med sig av sin syn på ISO 45001 och processen för att få certifieringen.

Vilka är fördelarna med ISO 45001?
”Att ha certifieringen säkerställer att våra anställda är säkra, glada och friska. Det betyder också att vi, precis som produktägaren, måste se till att våra underleverantörer uppfyller kraven. På det här viset är det inte möjligt att få produktion som är osäker eller ohälsosam utförd genom att lägga ut den till en leverantör som inte är certifierad. Genom att välja en certifierad partner är detta krav mycket lättare att uppfylla.”

Vilka är de viktigaste lärdomarna från certifieringsprocessen?
”Att kontrollera och säkerställa efterlevnad av arbetsmiljöreglerna är en enorm uppgift där mycket text måste granskas och många överväganden måste göras.”

Vilka tips vill du ge till andra som ska certifiera sin verksamhet enligt ISO 45001?
”Bra planering är avgörande, och en bra GAP-analys underlättar arbetet. Ett annat tips är att kombinera ISO 45001 med redan existerande dokument, vi har till exempel uppdaterat vår kvalitets- och miljöpolicy, som nu också innefattar arbetssäkerhet”.

Läs mer om NOTEs hållbarhetsarbete på https://www.note-ems.com/hallbarhet

Källa:
www.un.org/en/observances/work-safety-day

Se fler nyheter